Thursday Feb 16, 2023

Episode 4. Kvinnor i Skogen intervju med konstnären Pauline Fransson

Linda träffar Pauline i hennes ateljé i Nybro, Pukeberg för ett samtal kring konst, brister och processer. Under ca 40 min berättar Pauline om sitt konstnärskap, processer och material kring hur måleriet växt fram och hennes val att bo i 'skogen'.

Välkomna!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320